Fiber i Tidan

FIBERDRAGNING I TIDANS SAMHÄLLE

 

Arbetsgrupp för fiber till Tidan

Åke Rosén (sammankallande)

Erik Jerkku

Arnold Karlén

Björn Persson

Linus Brifelt

 

Är du/ni intresserad av att dra in fiber till er fastighet så hör av er till: Skövde Stadsnät, Kontaktcenter: 0500-49 80 00

 

http://www.skovde.se/Trafik--infrastruktur/bredband/skovde-stadsnat/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste nytt om fiber till Tidan.

Arbetsgruppen för fiber till Tidan har under två år arbetat med fibersättning av Tidans samhälle. Vi har haft samtal med Vänerenergi, Götlunda och Värings fiberföreningar, Skövde Fiber AB och Skövde Stadsnät.

Arbetet är slutfört så tillvida att valet av aktör att fibersätta Tidan har blivit Skövde Stadsnät.

Beslutet tog i ett styrelsemöte hos Tidans Intresseföening fredagen den 20 januari 2017.

Tisdagen den 24 januari så startade samarbetet Skövde Stadsnät rent praktiskt med ett möte på Badhusgatan 22 i Skövde. Då drogs de grundläggande planerna upp och beslutet att distribuera ett produktblad och ett informationsblad till hushållen i Tidan, togs.

Informationsbladet med Skövde Stadsnät som byggare av nätet i Tidan och informationen om Stadsnätet i övrigt, distribuerades fredagen den 27 januari till hushållen i Tidan.

Avtal kommer att sändas ut av Skövde Stadsnät och ett informationsmöte kommer även att hållas, när de är klara med upplägget för Tidans del.

När det gäller priset 22000 Kronor så kommer det att debiteras i en summa. Om man vill så kan man kontakta sin ordinarie bank. Vi har gjort förfrågningar till Swedbank i Skövde om de kan tänka sig att skapa ett särskilt ”fiberlån” för insatsen. Svaret de ger är att den lämpligaste formen för detta är att var och en undersöker möjligheterna i sin ordinarie bank.

 

2017.01.28

 

Åke R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skövde Stadsnät är på väg att skicka ut avtal till alla fastighetsägare i Tidan. Tidans Intresseförening har för avsikt att kalla till ett stormöte där Stadsnätet finns med för att informera och svara på frågor. Kallelse om mötet kommer att sändas ut till hushållen och även publiceras här på föreningens hemsida.

 

2017.02.08

Åke R

 

 

 

För fiberinstallationen:

För uthämtning av material till fiberinstallationen var vänlig ring Erik Jerkku för överenskommelse. Materialet finns i den gamla kvarnen i Vad. 072-711 07 47 eller 073-032 71 55

Onsdagen den 15 mars hölls fibermöte i Tidanskolans gymnastiksal. Drygt sjuttio personer hade infunnit sig till information om fiberplanerna för Tidan.

Skövde Stadsnät informerade och svarade på frågor i nästan en och en halv timme. De närvarande hade många frågor och var mycket intresserade, samt positivt inställda till den lösning som arbetsgruppen skisserat.

Information kommer allt eftersom att skrivas in här. Glöm nu inte att skicka in intresseanmälan om fiber före den 31 mars.

 

2017-03-21

Åke R

 

WEBB

 

malin@digimera.se

www.digimera.se

Copyright @ All rights reserved

KONTAKTA INTRESSEFÖRENINGEN

 

Adress

 

Telefon:

E-post:

www.tidan.org/kontakt